Vår numera 9 man starka brass-ensemble spelar oförtrutet vidare.
På vår stora repertoar återfinns såväl sakral som profan musik (alla våra noter är svarta).
Vi för den gamla rytmiska "mässings"-traditionen vidare på vårt eget sätt och med egna 
arrangemang. 
Vår orkester har spelat ihop sen 1995 och det brukar bli 15-20 spelningar per år.

Vi spelar året runt och kommer gärna till er och deltar i ert program eller gör en timmas konsert.

Hans Erson

från Påskallavik

Daniel Andersson

Batterist i grytskåpet

Renato Bopp.
+ dec 2018
R I P, bro!

Niclas Thunberg:
Trombon

Johan Rongaard

Trombon-

spelande

 revisor

Björn
Nilsson,
Trumpetare
och vår
ständige
sekreterare.

Dan Ekblom

Arrangör och

bandledare

Fredrik Persson

Althorn

Claes Borgemo

basar

 för basen

...and on percussion:
Håkan
Hammar-sten