Vår numera 9 musikanter starka brass-ensemble spelar oförtrutet vidare.
På vår stora repertoar återfinns såväl sakral som profan musik (alla våra noter är svarta).
Vi för den gamla rytmiska "mässings"-traditionen vidare på vårt eget sätt och med egna 
arrangemang. 
Vår orkester har spelat ihop sen 1995 och det brukar bli 15-20 spelningar per år.

Vi spelar året runt och kommer gärna till er och deltar i ert program eller gör en timmas konsert.

Annika Ronngaard
spelar trumpet med oss sen 2021

Daniel Andersson

Slagverkare

Renato Bopp.
+ dec 2018
R I P, bro!

Lars Astinder:
Trombon

Johan Rongaard

Bas-trombonist

Björn
Nilsson,
Trumpetare
och vår
ständige
sekreterare.

Dan Ekblom

Arrangör och

bandledare

Fredrik Persson

Althornist och Chairman of the band

Claes Borgemo

bas-tuba


Håkan
Hammar-sten,
Slagverkare